2017 metais įsigaliojus atnaujintai darbo kodekso versijai, Darbdaviams atsirado iki tol nebuvusių įsipareigojimų. Vienas iš tokių, pranešimas darbuotojui apie būsimas jo darbo sąlygas. Gali pasirodyti, kad tai tik dar vienas papildomas ir nereikalingas dokumentas. Ši dokumento forma skirta pakeisti iki šiol naudotus: prašymą priimti į darbą, įsakymą dėl priėmimo. Papildomai paaiškinama atostogų suteikimo ar darbo santykių nutraukimo tvarka.

Siūlomo dokumento projektas lengvai keičiamas ir redaguojamas, tad galėsite išimti kas netinka ar pridėti jeigu atsiras papildomas įstatymo reikalavimas ar verslo poreikis.